EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Debat

Evolutionsteorien har gennem de sidste 150 år været genstand for megen debat. Lige ved udgivelsen af Om arternes oprindelse gik det på, om Darwin havde ret eller ej. I begyndelsen af 1900-tallet med genetikkens succes, kom evolutionsteorien under pres, fordi den ikke havde en tilfredsstillende forklaring på arvelighed. Den kom med kombinationen af evolutionsteori og genetik i 1930erne og blev det moderne fundament for forståelsen af livets udvikling på jorden.

Der er stadig mange elementer af evolutionsteorien, der bliver diskuteret i dag. Det er en udbredt misforståelse, at der er usikkerhed om evolution i det hele taget. Det er en kendsgerning på linie med tyngdekraften. De aktuelle videnskabelige diskussioner handler om hvordan vi skal fortolke forskellige elementer i evolutionsteorien og vidner om, at nye videnskabelige erkendelser opstår ved at ideer, kendsgerninger og teorier mødes i frugtbare diskussioner.

Man er heldigvis ikke altid enige inden for videnskabens verden. Hvis vi var det, kom vi aldrig videre. Her kan du læse om nogle af de vigtige debatter, der aktuelt foregår i videnskabens verden indenfor evolutionsteorierne. Du kan naturligvis også læse om det, som de fleste forbinder med debat om evolution: nemlig forholdet mellem videnskab og religion.

Redaktionen