Vil en ny menneskeart opstå på jorden?

Gennem de sidste 150 år har man haft mange forestillinger om menneskets udvikling. FamilieJournalen foreslog i 1917, at mennesket i fremtiden ville ernære sig ved ren energi: elektricitet. Det ville gøre livet ved middagsbordet lidt anderledes.

Kan man forestille sig, at en ny menneskeart vil kunne opstå gradvist ud fra den nuværende art? En sådan proces kræver sædvanligvis absolut geografisk isolation af en subpopulation af arten over lang tid (titusindvis af år), men sådanne betingelser vil næppe kunne opstå på Jorden i dag, hvor menneskene på grund af globaliseringen blander sig mere med hinanden end det nogensinde tidligere har været tilfældet. Det er meget mere sandsynligt, at det nuværende menneske selv vil udvikle sig uden at der opstår en ny art.

Den mest sandsynlige årsag til, at der kan opstå en ny art af mennesker på Jorden er via bevidst genetisk manipulation af Homo sapiens. Teknologien hertil er dog endnu kun udviklet i meget begrænset omfang.

Skrevet af Peter K.A. Jensen