Er menneskets udvikling gået i stå?

Det er et emne, der i disse år er stor debat om. F.eks. mener den kendte engelske evolutionsforsker, Steven Jones, at evolutionen for mennesket vedkommende i det store og hele er gået i stå. Et beslægtet spørgsmål er, om Homo sapiens vil ophøre med at eksistere om en million år eller så - lige som de fleste andre dyr? Eller vil mennesket, som vi kender det i dag, vedblive at eksistere mange millioner år ud i fremtiden? Den gennemsnitlige levetid for et pattedyr på Jorden er en eller nogle få millioner år. Hvis Homo sapiens uddør, hvad vil der givet fald komme derefter? Er mennesket så unikt og forskelligt fra alle andre arter, at erfaringen fra disse andre arter ikke kan benyttes til at forudsige noget om vores egen fremtid som art?

Det er helt åbenbart, at mennesket adskiller sig så meget fra andre arter, at dets evolutionære fremtid delvist er styret af andre mekanismer, end hvad der er gældende for andre dyr. Mennesket adskiller sig først og fremmest fra andre dyr i kraft af dets kultur, herunder dets avancerede teknologi, dets kontrol af ild og andre former for energi, dets brug af klæder og sanseforstærkende hjælpemidler såsom briller og mikroskoper, dets avancerede sociale organisation og dets avancerede sprog.

Skrevet af Peter K.A. Jensen