Kan mennesket, homo sapiens, uddø?

Her er tre forskellige scenarier for menneskets eventuelle uddøen:

1) Det naturlige miljø, som mennesket er specialiseret til, ophører med at eksistere. Dette er helt usandsynligt for menneskets vedkommende på grund af dets ekstraordinære store tilpasningsevne. Globaliseringen har endvidere betydet, at mennesker fra alle egne af kloden blander sig med hinanden i et hidtil uhørt omfang. Dette har som konsekvens, at den genetiske variation for mennesket som art forøges selvom der samtidig sker en betydelige homogenisering. Stor genetisk variation er ensbetydende med stor biologisk fleksibilitet og tilpasningsevne.Man kunne naturligvis tænke sig en kosmisk katastrofe, som dræber de fleste mennesker, men nogle vil med stor sandsynlighed altid overleve og hurtigt fylde verden ud igen. Man kunne endelig tænke sig, at mennesket - på grund af dets omfattende (bevidste og ubevidste) ændring (herunder destruktion) af miljøet – vil ændre så drastisk på livsbetingelserne, at det ikke vil kunne overleve.

2) Neandertalerne, der levede i Europa i mere end 100.000 år, blev sandsynligvis udkonkurreret af det moderne menneske, Homo sapiens, da det ankom til kontinentet for ca. 40.000 år siden. Men der eksisterer i dag ikke nogen art på Jorden, der udgør en sådan trussel for mennesket. Der findes ikke noget ”skrupelløst” rovdyr, der kan tænkes at udslette mennesket, og det er utænkeligt, at der vil udvikles et sådant rovdyr på Jorden i dag.

3) Det er muligt, at menneskets eksistens kunne blive truet af et nyt virus eller en ny bakterie, men erfaringen er, at det er usandsynligt at en sådan trussel opstår, hvor mennesket ikke vil være i stand til at nedkæmpe truslen.

Skrevet af Peter K.A. Jensen