EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Evolutionsteorien er ikke videnskab

Myte: Evolutionsteorien er ikke videnskabelig, fordi den hverken kan observeres eller testes.

Svar: Evolution er blevet observeret, eksperimentelt eftervist og testet af mange generationer af forskere indenfor mange forskellige videnskaber. Det er i dag en af de mest velfunderede videnskaber.

Et klassisk krav til videnskabelig viden er, at den bygger på observationer og kan testes. Den østrigske videnskabsfilosof Karl Popper mente i første halvdel af 1900-tallet, at man først kunne tale om rigtig videnskab, hvis den viden man havde, kunne gendrives—i hvert fald i princippet. Det kaldte han falsifikation. Det var vigtigt. Ellers ville man nemlig miste videnskabernes principielle åbenhed og ikke have forklaringer bedre end religionernes åbenbaringer. Jo sværere det var at falsificere en teori, jo stærkere var den. Popper mente først, at evolutionsteorien ikke kunne falsificeres og at den derfor ikke var rigtig videnskab. Han mente, at uanset hvilke resultater, man nåede frem til, så bekræftede det bare evolutionsteorien. Han kunne ikke forestille sig et afgørende eksperiment, der ville få hele teorien til at styrte i grus.

I dag ved vi meget mere om både videnskab og evolution. Vi har ikke længere så simpel en forestilling om videnskabelig viden og vores viden om evolution er langt større nu end på Poppers tid—bl.a. fordi vi har observeret den i så mange sammenhænge og lavet så mange eksperimenter, der bekræfter evolutionsteorien, at der ikke længere er nogen tvivl. Der findes ikke mange videnskabelige teorier, der er så stærke som evolutionsteorien i dag.

Popper indrømmede også senere at han tog fejl og brugte derefter evolutionsteorien som et rigtig godt eksempel på hvad ordentlig velfunderet videnskab er.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard og Michael Jørgensen. Illustration: Ebbe S. Andersen.