EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

De store Darwinmyter

Charles Darwin blev allerede i sin samtid en berømthed. Mange læste hans bøger, men endnu flere talte om den. Darwin havde en enestående indflydelse på den videnskabelige forståelse af naturen. Men han havde også en bemærkelsesværdig indflydelse på den offentlige debat, der ofte var meget langt fra hvad Darwin både tænkte, talte og skrev om.

Både omkring personen Darwin og hans tanker og ideer opstod der et væld af vandrehistorier, myter og misforståelser. Nogle af dem har været godhjertede, nogle neutrale og andre igen har været meget negative og har bl.a. portrætteret Darwin som et umoralsk menneske med skumle hensigter. Fælles for alle disse historier er, at de både er meget udbredte og har været helt utroligt sejlivede. Der opstår hele tiden nye, men mange af dem rækker 150 år tilbage i tiden og bliver stadig troet på som "sandheden" om Darwin og hans teori.

Her kan du læse om nogle af de store Darwinmyter.

Evolutionsmyter

Her kan du læse om de store evolutionsmyter.