Intelligent design

Kritikere af kreationisme og intelligent design hævder, at disse teorier intet har med moderne naturvidenskab at gøre, men er religiøst baserede ideer, der ikke bør blandes ind i videnskaben.

Efter en retssag i USA i 1987, hvor det blev slået fast, at det er ulovligt at undervise i kreationisme i offentlige skoler, kom modstandere af darwinismen op med en ny teori, som de forsøgte at få ind i biologitimerne. Denne teori kaldes intelligent design. Den adskiller sig fra den traditionelle kreationisme ved ikke at tage udgangspunkt i Biblens skabelsesberetning. Intelligent design-tilhængere accepterer således evolutionsteorien, men afviser Charles Darwins og den moderne biologis forklaring på udviklingen, naturlig selektion. Det hævdes i intelligent design-teorien, at evolutionen kun kan være foregået ved, at en designer har styret udviklingen helt ned på celleniveau. Denne designer forstås oftest som den kristne Gud.

Selv om intelligent design-teorien har fået en del opmærksomhed, så tilslutter meget få etablerede biologer sig ideen. Også blandt kreationister er teorien upopulær. Både kristne og muslimske kreationister mener, at intelligent design-fortalerne er gået alt for langt i deres tilslutning til evolutionsteorien, og teorien fordømmes oftest som ugudelig i kreationistiske kredse.

I 2005 blev intelligent design, ligesom videnskabelig kreationisme i 1987, defineret som en religiøs teori ved en retssag i USA og derved erklæret ulovlig i offentlige skoler. Antievolutionisternes kamp mod darwinismen fortsætter dog med uformindsket styrke. Det seneste tiltag for at få eleverne undervist i alternativer til den moderne evolutionsteori er en idé om, at man i biologitimerne bør undervise i ’både darwinismens styrker og svagheder’. Dette klinger hult hos de fleste biologer, der ikke kan finde særlige videnskabelige svagheder ved den moderne evolutionsbiologi.      

Skrevet af Hans Henrik Hjermitslev