EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Bidragydere

Thomas Damm Als
Lektor, ph.d., Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Ebbe S.  Andersen
Adjunkt, ph.d., Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Illustrator.

Esben Sloth Andersen
Professor, ph.d., Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet.

Jesper Smærup Bechsgaard
Akademisk medarbejder, ph.d., Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Trine Bilde
Professor, ph.d., Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Mathias Clasen
Adjunkt, ph.d., Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet

Ken Ramshøj Christensen
Lektor, ph.d., Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet

Ditte Demontis
Postdoc., ph.d., Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Bodil K. Ehlers
Seniorforsker, ph.d., Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Kai Finster
Lektor, lic.scient., Afdeling for Mikrobiologi, Aarhus Universitet

Armin W. Geertz
Professor, dr.phil., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Stine Grumsen
Adjunkt, ph.d., Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet

Arn O. Gyldenholm
Lektor emeritus, ph.d., Biologisk Institut, Aarhus Universitet. Tidl. medlem af Etisk Råd. Medlem af Bestyrelsen for Naturhistorisk Museum, Århus

Hans Henrik Hjermitslev
Adjunkt, ph.d., UC Syddanmark

Martin Holmstrup

Professor, ph.d., Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Eva Holtgrewe-Stukenbrock
Postdoc., ph.d, BIRC, Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet

Henrik Høgh-Olesen
Professor, ph.d., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Bo Holm Jacobsen
Lektor, lic.scient., Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Bjarke Jensen
Ph.D.-studerende, cand. scient., Afdeling for Zoofysiologi, Biologisk Institut, Aarhus Universitet

Niels Holm Jensen
Adjunkt, ph.d., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Peter K.A. Jensen
Overlæge, klinisk lektor, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.

Michael Jørgensen
Cand.scient., biolog, Teknisk Naturvidenskabelig Gymnasium, HTX Herning. Illustrator.

Søren Rud Keiding
Professor, dr.scient., Institut for Kemi, Aarhus Universitet

Peter C. Kjærgaard
Professor, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet. Leder af Centre for Biocultural History, Aarhus Universitet

E. Davis Parker
Lektor, ph.d. Biologisk Institut, Afd. Genetik og Økologi, Aarhus Universitet

Michael Bang Petersen
Adjunkt, ph.d., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Felix Riede
Lektor, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Mikkel H. Schierup
Professor, ph.d., BIRC, Center for Bioinformatik, Aarhus Universitet

Uffe Schjødt
Postdoc, ph.d., Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Jesper Givskov Sørensen
Lektor, ph.d., Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Erik Thomsen
Lektor, cand.scient., Institut for Geoscience, Aarhus Universitet

Jacob Wamberg
Professor, dr.phil., Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet

Sten Vikner
Lektor, dr.phil.habil., Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet

Mette Elstrup Steeman
Overinspektør, ph.d., Afdeling for Naturhistorie og Palæontologi, Museum Sønderjylland

Erica McAllister
Senior curator, ph.d., Department of Entomology, The Natural History Museum, London (UK)

Anders Barfod
Lektor, ph.d, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Benjamin Blonder
Ph.d., Department of Ecology & Evolution, University of Arizona (USA)