Naturvidenskab og religion historisk set

Mange mennesker er af den opfattelse, at der er et modsætningsforhold mellem naturvidenskab og religion. Man hører for eksempel ofte, at folk udtaler, at man ikke kan tro på Gud, når naturvidenskaben nu har bevist, at verden ikke er skabt på seks dage, som det står skrevet i Biblen.

Hvis vi ser nærmere på historien om forholdet mellem naturvidenskab og religion, bliver det klart, at sagen er mere kompliceret. Både præster og videnskabsfolk har igennem tiden opfattet forholdet på mange forskellige måder, og ideen om at der er en konflikt mellem videnskab og religion er faktisk ret ny.   

Du kan her læse mere om de forskellige måder, man kan forstå forholdet mellem det naturvidenskabelige og det guddommelige. Forholdet kan forstås ud fra de tre teser konflikt, dialog og uafhængighed.

Skrevet af Hans Henrik Hjermitslev