EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Er evolution ikke nok?

Evolutionsteorien giver en naturlig forklaring på livets udvikling. Den bygger på naturlige årsager, der er afprøvet, undersøgt og dokumenteret af forskere verden over gennem de sidste 150 år. Blandt evolutionsteoriens kritikere er der dog mange der mener, at evolution ikke er nok til at forklare livets udvikling og at der er brug for at introducere andre forklaringer. Disse "ekstra" forklaringer er oftest enten metafysiske eller religiøse. Det vil sige, at de bygger på tro og spekulative antagelser om livets udvikling, fremfor naturlige forklaringer. Naturvidenskab bygger på naturlige forklaringer. Når man insisterer på ikke-naturlige forklaringer, så er man ikke længere videnskabelig.