Perfekt tilpasning

Myte: Naturlig selektion giver altid levende organismer lige hvad de har brug for og gør dem perfekt tilpassede til deres omgivelser.

Svar: Evolution skaber ikke perfekte organismer. Det er slet ikke nødvendigt. "Godt nok" er alt hvad der skal til.

Evolution er ikke målrettet og bygger ikke på overvejelser over hvad der ville være praktisk for arten. Nye træk udvikles ved tilfælde og kan over tid blive dominerende i en art, hvis de giver en øget chance for overlevelse. Men der er mange eksempler på træk, der ikke er brug for. Hanners brystvorter blandt pattedyrene har ingen funktion. Hunnerne har brug for dem. Da det ikke ”koster” noget særligt at udvikle og der heller ikke er noget evolutionært pres for at ”slukke” for funktionen ender hannerne med dette ejendommelige funktionsløse træk. Mange træk har således intet med hverken tilpasning eller selektion at gøre.

Langt de fleste dyr og planter er også langt fra perfekt tilpassede til deres omgivelser. Naturlig selektion lader godt tilpassede individer overleve og dårligt tilpassede dø. Men det betyder ikke, at godt tilpassede individer på nogen måde er perfekte. For evolutionen er ”godt nok” alt hvad der skal til. Evolutionær succes bygger på tilstrækkelige og ikke fuldstændige løsninger. Det eneste der er nødvendigt er, at arter er i stand til at overleve og få afkom. Der er ikke nogen evolutionær fordel ved at være en Einstein, hvis det ikke giver dig en øget chance for overlevelse—og flere børn. Det betyder, at nogle plante- og dyrefamilier har udviklet og forgrenet sig lidt og andre meget. Men det gør ingen af dem hverken dårligere eller bedre set fra et evolutionssynspunkt. Naturlig selektion kræver kun, at man er godt nok tilpasset, ikke at man er perfekt. 

Skrevet af Peter C. Kjærgaard og Michael Jørgensen. Illustration: Ebbe S. Andersen.