EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om evolution er følgende bøger og artikler et godt sted at begynde.

Geologisk og biologisk evolution  

Jørn Madsen: Livets udvikling: 4 milliarder års evolutionshistorie A-Å, Gyldendal 2006

Menneskets udvikling

Peter K.A. Jensen: Mennesket: Den genetiske arv, Aarhus Universiitetsforlag 2006

Charles Darwin og hans teori

Charles Darwin: Arternes oprindelse, Statens Naturvidenskabelige Museum 2009 med forord af Peter C. Kjærgaard

Charles Darwin: Menneskets afstamning, Husets Forlag 2009 med introduktion af Hans Henrik Hjermitslev

Hanne Strager: Som at tilstå et mord: Darwin og idéen der forandrede verden, Gyldendal 2009

Darwinisme (socialdarwinisme, Darwin og litteratur  m.m.)

Hans Henrik Hjermitslev (red.): Slagmark 54: Darwinisme, Århus 2009 (www.slagmark.dk)

Darwinisme og kristendom

Casper Andersen & Anders Munk Jensen: Videnskab og religion i historisk perspektiv: Naturens fortolkere, Systime 2006

Hans Henrik Hjermitslev: "Dansk kreationisme", Religion - Tidsskrift for Religionslærerforeningen for Gymnasiet og HF, nr. 1, 2010, s. 16-27

Hans Henrik Hjermitslev: 'Mellem Grundtvig og Darwin', Dansk Kirketidende, nr. 7, 2009, s. 202-205, 223

Hans Henrik Hjermitslev: 'Antidarwinismens globale succes', KvaN - Tidsskrift for læreruddannelse og skole, nr. 79, 2007, s. 55-65

Peter C. Kjærgaard: 'Religion i en videnskabelig verden: Hverdagens videnskab – hverdagens religion' i Henrik Brandt-Pedersen og Hans Hauge (red.): Gud efter Grosbøll, Anis 2005, s. 121-148

Jes Fabricius Møller: 'Teologiske reaktioner på darwinismen i Danmark 1860-1900', Historisk Tidsskrift, nr. 100, 2000, s. 69-92