EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

18 arter i Danmark

Humlefluer er mere og mere almindelige i haver og byer. Der er 18 arter i Danmark, og den mest almindelige om foråret er 'Stor humleflue', Bombylius major. Den har en kraftig, mørk plet på tværs af forreste halvdel af vingerne.
Vingerne er gode at bruge til at skelne mellem de forskellige arter. Hvis du får øje på en humleflue med en plettet vingekant, er det muligvis den mere sjælden 'Plettet humleflue' Bombylius discolor.
De voksne individer af andre humlefluer kan ses senere om sommeren. Fra juni til august kan man for eksempel se voksne af den lillebitte Phthiria pulicaria i klitområder.

'Plettet humleflue' (Bombylius discolor), kan kendes på den plettede vingekant

Snylter

Selvom humlefluer er uskadelige for mennesker, er det ikke tilfældet for andre insekter. De voksne humlefluer flyver tæt hen over jorden og leder efter huler fra enlige bier, hvepse og biller. Når de finder en, svæver de foran indgangen til hulen og dypper bagkroppen i jordoverfladen for at lægge deres æg. De udklækkede larver æder (snylter) biens, hvepsens eller billens larver.
Den sjældne art B. canescens har en interessant måde at få dens æg ind i hulerne. Man har set hunnerne lægge æg ved at svirpe ægget over eller ind i bihuler med deres ben. Det må være noget af et syn!

Man ved meget lidt om humlefluers økologi. Der er ikke særligt mange nyere studier, og en stor del af informationen om dem er anekdotisk. Da mange af arterne er sjældne, ved man meget lidt om ting som deres parring, værtsdyr, fødesøgning og livscyklus.

Eksemplarer af humlefluer

Hjælp til identifikation af humlefluer
Et godt sted at få hjælp til at identificere humlefluer er www.fugleognatur.dk, hvor du kan uploade billeder. I Natural History Museum's identifikations forum kan du også poste billeder, og eksperter vil sende svar. Du kan også se billeder af flere af arterne på www.fugleognatur.dk samt i Erica McAllister's "Curator of Diptera's blog", hvor der findes billeder af de 9 arter, som forekommer i England, og også er at finde her i Danmark.

Skrevet af Erica McAllister. Oversat og redigeret af Naia Morueta Holme.