EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Hvad er Evolution?

Forandring
Evolution betyder forandring. Der findes mange former for forandring. Vejret ændrer sig, temperaturer og årstider skifter. Vi ændrer udseende livet igennem og moden skifter. Men når vi taler om evolution, handler det om de forandringer, der sker fra generation til generation, og som med tiden har skabt den mangfoldighed af liv, sprog og kultur, som vi finder på jorden. Evolution er i dag helt centralt for vores forståelse af liv. Livet har eksisteret og udviklet sig på evolutionens betingelser, siden det opstod på jorden for mindst 3,5 milliarder år siden.

Proces
Evolution er en proces, som primært bygger på mekanismerne arvelighed og naturlig selektion. Man arver egenskaber fra sine forældre. De individer med de bedst tilpassede egenskaber har en bedre chance for at leve længe nok til at sætte afkom i verden. Det er en udvælgelsesproces, som sker på baggrund af de arvelige forskelle, der er mellem individer. De bedst tilpassede individer får spredt deres arvelige egenskaber til en større og større del af bestanden. Bestandens tilpasning ændrer sig i takt med, at den genetiske sammensætning ændrer sig – der sker evolution.

Kompleksitet
Evolution bliver ikke kun drevet af tilpasning, men er at samspil af mange faktorer over tid. Nogle evolutionære ændringer er mere neutrale og skyldes tilfældige forskelle i overlevelse og reproduktion. Naturkatastrofer kan udrydde selv de bedst tilpassede individer–de er ikke sikrede mod uheld. Når organismers arvemateriale bliver nedarvet til næste generation, kan der også på grund af tilfældigheder ske ændringer, der ikke altid er fordelagtige. Der kan derfor, under visse betingelser, være en del tilfældighed i evolution.

Tværfaglighed
I dag er evolution et begreb, der også bliver brugt i mange andre videnskabelige sammenhænge. Vi bruger evolution til at beskrive hvordan begreber og ting udvikler sig. Evolutionsmekanismerne har inspireret udvikling og optimering af f.eks. maskiner i industrielle virksomheder. Her på siden kan du gå på opdagelse i evolutionens spændende verden gennem tid og rum, fra de mindste levende organismer til de mest komplekse, fra fossiler til stenøkser og fra gener til super hurtige lasere.

Redaktionen