EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Biologisk evolution

© Foto: Thomas Damm Als

Der findes stor variation i planter og dyrs udseende. Alt sammen er det et resultat af evolution. Evolutionsteorien forklarer, hvordan alle organismer er udviklet udfra en fælles forfader, og forklarer hvordan de har tilpasset sig de meget forskellige forhold, der findes på vores klode. Nedarving af små genetiske ændringer har, over millioner af år, skabt den mangfoldighed af liv der findes på jorden i dag lige fra mikroorganismer til dyr og planter.

Men evolution er ikke kun en mekanisme, der har skabt de plante- og dyrearter der findes i dag. Evolution er en dynamisk proces, der konstant påvirker alle organismers evne til at overleve og formere sig, i omgivelser der hele tiden er under forandring. Et aktuelt eksempel er evolution af antibiotika resistens i bakterier. Livet er altså i stadig forandring og evolution er lige så aktuelt nu, som nogensinde, og det er derfor utroligt vigtigt, at vi forstår, hvordan evolution foregår.

Evolutionen er en kompliceret process, der påvirkes af mange forskellige kræfter. En grundsten i processen er, at organismer er genetisk forskellige (variation), forskelle som naturlig udvælgelse kan virke på (naturlig selektion). Mange andre faktorer påvirker evolution og det handler således ikke kun om at den stærkeste overlever. 

Skrevet af Jesper G Sørensen