EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Geologi og evolution

© Foto: Søren Bo Andersen (klik for større billede)
© Foto: Søren Bo Andersen (klik for større billede)

Jordens geologiske udvikling og livets udvikling er nært forbundne. Jorden er basis for livet, men samtidig har livet helt ændret Jorden. Man kan ikke forstå livets udvikling uden at kende Jordens udvikling og omvendt! Tilstedeværelsen af fri ilt i atmosfæren og i mange aflejringer på Jorden skyldes biologisk aktivitet.

Lad os som eksempel på denne sammenhæng for et øjeblik forstille os, at man fjernede fossilerne fra Danmarks undergrund (gøre Danmark "fossilfrit", som det hedder i dagspressen). Resultatet ville være, at landet, med undtagelse af Bornholm og Skagens Odde, ville forsvinde mellem 500 og 2000 m under havets overflade. Så tykt er nemlig det kalklag som for mellem 100 og 60 mio. år siden blev aflejret i det danske område, og denne kalk består næsten udelukkende af fossiler.

Men hvad er egentlig et fossil?

Fossiler er rester eller spor efter fortidens dyr og planter. Ordet fossil kommer fra latin fossiles og betyder: En genstand, der er gravet op af jorden.

Fossiler kan enten være bevaret som konkrete levn efter en organisme, eller som vidnesbyrd om en organismes aktiviteter. Den sidste type betegnes sporfossil. Knogler af hvirveldyr eller en flintkonkretion af et søpindsvin er fossiler. Mærker efter en orms gravning i en havbund eller en fugls fodspor i sandet er sporfossiler.

Skrevet af Erik Thomsen