EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Sprog og evolution

Der er forskellige måder at forstå ”sprog og evolution” på. Vi vil fremhæve to vigtige forskelle, nemlig forskellen mellem sprog (”sprog” i ental: sproget eller sprogevnen) og de forskellige sprog (sprogene, dvs. ”sprog” i flertal) på den ene side og forskellen mellem ord og sprogsystem på den anden, dvs. forskellen mellem de enkelte elementer (dvs. ord og lyde) på den ene side og systemet eller den måde elementerne kombineres på (dvs. grammatik) på den anden side.

Det er ikke ordenes opståen der er relevant i en evolutionssammenhæng, for ord kommer og går  inden for en tidsramme defineret i årtier (indenfor individets livsforløb), og man kan derfor ikke forklare forskellen mellem det overlevende ord computer og det nærmest uddøde ord datamaskine med at de mennesker der sagde datamaskine er uddøde.

Det er nok heller ikke så meget de enkelte sprogs opståen, altså de systematiske forskelle og ligheder mellem sprogene, der er relevant i en evolutionssammenhæng, for det foregår i løbet af (eller snarere mellem) generationer. Darwin er utvivlsomt blevet inspireret af sprogvidenskabens stamtræer over slægtskaberne mellem de forskellige sprog, men det er i virkeligheden heller ikke der spørgsmålet om evolution er relevant. Man kan nemlig ikke forklare forskellen mellem den overlevende flertalsform i nutid på –er (de smiler, samme form som entalsformen hun smiler) og den uddøde flertalsform i nutid på –e (de smile, forskellig fra entalsformen hun smiler) med at de mennesker der havde forskellige former i ental og flertal havde mindre succes med at overleve og formere sig end de mennesker der havde den samme form i ental og flertal. Det er faktisk ret usandsynligt at valget mellem disse to muligheder havde nogensomhelst indflydelse på de pågældende personers overlevelsesevne.

Spørgsmålet er snarere hvordan vores sprogevne (sproget) opstod; her regnes der i 100.000’er eller millioner af år, og her er der meget større chancer for at de arter der har en sprogevne har bedre chancer for at overleve og formere sig end dem der ikke har denne evne.

Skrevet af Sten Vikner og Ken Ramshøj Christensen