Teorien udvikles

Udgivelsen af Darwins skildringer af jordomrejsen med HMS Beagle gjorde ham kendt i offentligheden

Hjemvendt fra sin næsten 5-årige jordomrejse var planerne om et præsteembede glemt. Darwin var nu sikker på at skabe sig en videnskabelig karriere. Hans mentor i Cambridge, John Stevens Henslow havde modtaget det materiale, som Darwin i løbet af rejsen havde sendt hjem til England. Henslow havde gjort sit for at gøre de mange fine fund kendt i videnskabelige kredse og Darwin vendte således hjem, allerede lidt af en berømthed.

Han havde meget materiale at arbejde med, men ikke selv hverken tid eller de rette kvalifikationer til at kunne studere det hele selv. En stor del af samlingen blev således delt ud blandt nogle af landets førende eksperter, der kastede sig over materialet. Darwin fik nye videnskabelige kontakter og gik i gang med et omfattende udgivelsesarbejde. Han var økonomisk uafhængig og var derfor ikke nødt til at finde et arbejde, men kunne bruge al sin tid på sine studier.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard

[forrigenæste]