EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

London

"Livets træ" spillede fra begyndelsen en afgørende rolle i formuleringen af Darwins evolutionsteori og var den eneste illustration i Om arternes oprindelse.

Efter først at have besøgt familien flyttede Darwin tilbage til Cambridge. Men han blev hurtigt klar over, at meget af den videnskabelige ekspertise, som han havde brug for fandtes et andet sted. Efter nogle måneder flyttede han til London, hvor han boede i fem frugtbare år. Her mødte han sin store helt, geologen Charles Lyell, der omgående blev begejstret for den berejste, entusiastiske og vidende unge naturhistoriker. Lyell sørgede for, at Darwin blev godt introduceret i Londons videnskabelige miljø og i selskabslivet. Darwins ældre bror, Erasmus, boede nu også i London og var med til at skabe ham en god, tryg og livlig tilværelse.

Oplevelserne, materialet og de konklusioner, som eksperterne i London nåede frem til, fik for alvor tankerne sat i gang hos Darwin. I 1837 begyndte han at nedfælde sine tanker om arternes forandring, der godt tyve år senere uigenkaldeligt kom til at ændre vores syn på naturen. Han var nu klar over, at variationer hos planter og dyr gennem meget lang tid kunne udvikle sig til særskilte arter. Hvordan det så ud tegnede han som et træ—livets træ. Her havde alle arter en fælles stamme, som de hver især var vokset ud fra. Grenene repræsenterede alle de forskellige arter, nulevende såvel som uddøde. Darwin overvejede at bruge en koral som metafor i stedet. En korals fod er død og ville derfor passe bedre til at illustrere forholdet mellem levende og uddøde arter. Men han holdt fast ved livets træ, der siden er blevet en af evolutionsteoriens vigtigste ikoner.

Selvom han var overbevidst om arternes udvikling, manglede Darwin en mekanisme, der fik denne udvikling til at ske. Den kom til ham i september 1838, da han læste økonomen Thomas Malthus’ skrift om befolkningstilvækst fra 1798. ”Her så jeg endelig en teori, jeg kunne arbejde med”, skrev Darwin senere i sin selvbiografi. Malthus argumenterede for, at befolkningstal blev reguleret af sygdom og sult. Det fik Darwin til at indse, at død på et mere generelt plan var en vigtig regulerende mekanisme for liv i kampen for tilværelsen. Han kaldte den mekanisme for naturlig selektion.

Darwin giftede sig med sin kusine Emma Wedgwood i januar 1839. Brylluppet blev rykket en uge, fordi Darwin blev valgt ind i Royal Society og var nødt til at acceptere den store ære. Senere på året udgav han sine skildringer af rejsen med HMS Beagle. Bogen blev en omgående succes. I 1842 nedskrev han sin nu færdige teori, uden dog at offentliggøre den. Familien forlod nu London og slog sig ned i Down House i en lille landsby i Kent

Skrevet af Peter C. Kjærgaard

[forrigenæste]