Uddannelse

Darwins kostskole i hjembyen Shrewsbury

Darwin fik aldrig nogen formel uddannelse i et naturvidenskabeligt fag. Han tog aldrig nogen eksamen i geologi, zoologi eller botanik. Alligevel blev han sin generations største naturhistoriker, måske den største nogensinde. Han studerede medicin ved universitetet i Edinburgh og tog den traditionelle grundeksamen ved universitetet i Cambridge, der normalt dannede grundlag for et præsteembede i 1800-tallets England. Det kan lyde langt fra et målrettet karrierevalg og som en mærkelig start på, hvad der skulle vise sig at blive en fantastisk videnskabelig karriere. Men Edinburgh og Cambridge var på hver deres måde vigtige forudsætninger for dannelsen af naturhistorikeren Darwin og lagde grunden for hans senere tanker.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard

[forrigenæste]