EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Studieår i Edinburgh

Universitetet i Edinburgh

Darwin ankom til Edinburgh sammen med sin ældre bror Erasmus i 1825. Med sig havde de introduktionsbreve fra faderen, der åbnede vigtige døre til det videnskabelige og det selskabelige liv i den skotske by. Gennem medicinsstudiet mødte Darwin flere af tidens dygtigste naturhistorikere, om end han sjældent var imponeret af deres forelæsninger, som for det meste kedede ham.

Hans tidlige begejstring for naturen fik alligevel en vigtig videnskabelig næring. På det naturhistoriske museum, der havde en af de bedste samlinger i Europa, kom han godt ud af det med en frigiven slave, der lærte ham at udstoppe dyr. Darwin meldte sig også ind i studenterforeningen Det Pliniske Selskab, hvor han mødte den unge underviser, Robert Grant. Det var også her han annoncerede sin første videnskabelige opdagelse.

Grant tog Darwin med på studieture, hvor han lærte at klassificere hvirvelløse dyr og blev introduceret til naturhistoriske diskussioner. Grant var tilhænger af udviklingslæren, som den var formuleret af Lamarck og Darwins farfar, Erasmus Darwin. Han fik dog ikke overbevist Darwin. Men grunden til kritisk tænkning og ikke nødvendigvis at acceptere den konventionelle viden var lagt.

Medicinstudiet var dog helt tydeligt ikke noget for Darwin. Han kunne ikke rigtig klare at se operationer og var naturligt bekymret for, hvordan han nogensinde selv skulle kunne føre kniven. Det gjorde det naturligvis ikke bedre, at bedøvelse endnu ikke var opfundet og patienterne derfor både var ved bevidsthed og kunne mærke al den smerte, de blev udsat for. En særlig slem operation på et barn gjorde det klart for Darwin, at han måtte vælge en anden karriere.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard

[forrigenæste]