EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Evolution og landbrug

Hvede angrebet af svampen Mycosphaerella. Foto E. Stuckenbrock

Hvede er en af de vigtigste afgrøder i verdens landbrugsproduktion. Det er også en af de ældste afgrøder menneskets har dyrket. De første spor af hvededyrkning kan føres tilbage til "civilisationens vugge" mellem floderne Eufrat og Tigris i Mellemøsten omkring 10.000 år før vor tidsregning.

En stor udfordring for hvedeproduktionen er rendyrkning af de hvedesorter, der giver det bedste udbytte og er mest resistente overfor et stort antal sygdomme. Udbyttemæssigt er man nået milevidt med de moderne kornsorter i forhold til oldtidens tynde og splejsede aks. Men i forhold til sygdomsresistens er udfordringen noget mere sej. Svampe, bakterier og virus, der angriber vores afgrøder og gør dem syge, udvikler sig ofte lige så hurtigt som nye resistente sorter bliver udviklet. Evolutionsbiologi er vigtigt for at øge vores forståelse af, hvordan patogene mikroorganismer udvikler sig, hvordan de spredes og hvor de i det hele taget kommer fra.

En af de vigtigste patogene svampe på hvede hedder Mycosphaerella graminicola. M. graminicola forårsager sygdommen Septoria på hvedeplantens blade og er kendt fra alle områder i verden, hvor dens vært findes.  Transport af inficeret plantemateriale og svampens egne vindbårne sporer er med til at sprede svampen. M. graminicola er værtsspecifik således at den kun inficerer hvede. Dog findes der i Mellemøsten en svampesygdom på vilde græsser, hvis symptomer er meget lig Septoria på hvede. En fylogenetisk undersøgelse af svampe-patogenet på de vilde græsser og på hvede viste, at de to populationer er meget nært beslægtede og at de må være splittet fra hinanden som to separate populationer for ganske nylig. 

Ved at benytte en særlig "coalsecence-analyse" er det muligt at bruge informationen i variable gener til at genskabe svampenes evolutionære historie. Genetisk information fra næsten 200 svampe-isolater fra både hvede og vilde græsser har vist at den svamp, som vi i dag kender på hvede, begyndte at udvikle sig som en separat population for ca 10-11,000 år siden. Dette tidspunkt svarer præcis til det tidspunkt, da mennesket begyndte at dyrke hvede, og man har kunnet vise en co-evolution mellem vært (hvede) og patogen (svamp), som er foregået i forbindelse med rendyrkelse og forædling af hvede.     

Skrevet af Eva H. Stukenbrock