EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Kulturel evolution

Kulturel evolution er et eksempel på en anden slags darwinistisk evolution end den biologiske, snarere end et helt anderledes evolutionært system. I den kulturelle evolution kan differentieret reproduktion til den næste generation eller selektion finde sted både som genetisk drift eller tilfældighed og som selektion baseret på anvendeligheden af tingenes særlige design. I de senere år har således et stigende antal arkæologer argumenteret for, at eftersom kultur kan betragtes som et system, der karakteriseres ved nedstamning med modifikationer baseret på læring, kan mange af de metoder som biologer bruger til at studere evolution også bruges til at studere fortidens materielle kultur.

Arkæologer står over for mange af de samme problemer, som palæontologer må brydes med – en mangel på direkte observationer og huller i det historiske materiale – men evolutionsbiologiens metoder kan bruges som et redskab til at lave kvantitative undersøgelser af kulturel udvikling i fortiden. De understreger også vigtigheden af klimaforandringer og betydningen af ekstreme miljømæssige begivenheder (f.eks. vulkanudbrud) og befolkningsudviklingen som faktorer i den kulturelle evolutions retning.

Skrevet af Felix Riede. Oversat af Mathias Clasen.