Har aber moral?

Vittighedstegning fra det danske satiriske blad Punch i 1875 (klik for større billede).

”OPFØR JER ORDENTLIGT – det her er ikke abehuset i zoo” udbrød min gamle regnelærer altid, når der blev for meget uro på rækkerne, og det var tydeligt, at for ham var en abeflok indbegrebet af lovløshed og anarki. Moral var en menneskelig opfindelse af nyere dato, et tyndt lag fernis over et i bund og grund selvisk artsvæsen, og under os var der derfor blot naturen ”blodig på tand og klo” og alles kamp mod alle.

Nu var Madsen som sagt regnelærer og ikke biolog; men det synspunkt som han udtrykker, har sine klare fortalere inden for biologiens verden lige fra 1800-tallets Thomas Henry Huxley til vor tids Richard Dawkins. Evolutionsteoriens fader, Charles Darwin, ville dog ikke være at finde i dette kor. For ham var mennesket af natur et regelfølgende væsen. Moral var således noget, der var blevet udviklingshistorisk grundlagt, og drevet frem gennem selektionspres, og som sådan derfor også noget, der ville kunne findes mere eller mindre udviklet hos andre sociale dyr end mennesket.

For mig at se er der ingen tvivl om, at han havde ret. Den nyere primatforskning har da også understøttet dette synspunkt, og her behøver vi ikke at gå længere end til aberne i Givskud Zoo for at få syn for sagn.

Skrevet af Henrik Høgh-Olesen