EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Lov og ret blandt chimpanser

Alfahannen Sam i Givskud Zoo

Jeg studerede over længere tid chimpanseflokken i Givskuds Zoo. Hos disse intelligente dyr finder der et fascinerende socialt spil sted, som langt hen ad vejen er regelstyret. Som hos os er den sociale orden hierarkisk struktureret. De enkelte dyr har forskellige sociale roller med forskellig status i forhold til hinanden. Der eksisterer altså en slags hakkeorden med en førende alfahan og en alfahun på toppen; men selvom der på denne måde er fastlagt et dominansforhold, så giver magt ikke automatisk ret i alle livets forhold! Og det er tankevækkende, for det vidner om, at der udover denne basisstruktur findes et sæt mere kompliceret spilleregler, som hæver sig over de fysiske dominansforholds simple: ”Jeg er stærkere end dig”.

Det ser vi blandt andet i nogle eksperimenter, som jeg laver med dyrene for at undersøge, om aber kan dele med hinanden. Jeg sender et fødeemne ind i området, som ét dyr kan monopolisere, f.eks. et bundt grene holdt sammen med en snor som gør, at den der kommer først til fadet, kan tage alle grenene og gøre dem til sin ejendom. Hvad gør de andre så?

De tigger, og er man chimpanse, så foregår det ved, at man forsøger at bringe sig så tæt på den andens mad og mund som overhovedet muligt, og så stirrer man al næring ud af føden på ham, i håb om at besidderen vil forbarme sig og give én en bid. Det gør besidderen nemlig ofte, og ikke mindst hvis ”tiggeren” tidligere har delt med ham eller på anden måde været god ved ham, og den slags ”noget for noget moral” er i sig selv interessant, ikke mindst fordi den er én af de grundformer, som vi mennesker også benytter os af verden over.

Men det der måske især springer i øjnene er, at det netop er alle dyr som tigger! Selv når besidderen er et dyr med lav status, så stiller de dominerende dyr, alfahanen inklusiv, pænt op i rækken af tiggere, for selvom alfahanen har magt til at tage byttet fra besidderen, så har han netop ikke ret til dette!

Vi ser det også i naturen, hvor en flok chimpanser godt kan finde på sammen at gå på jagt efter mindre aber, for at få et kødsupplement til deres overvejende vegetariske kost. Også her deles byttet efter ret (dem der har medvirket i jagten) og ikke magt, og derfor må alfadyret pænt vente på, at de andre forbarmer sig, hvis han ikke selv har deltaget i jagten. Egentlige tyverier finder sted; men de er yderst sjældne, og de foranlediger altid vrede, kamp og tumult blandt flokkens individer, så det er ikke forkert at sige, at der hos chimpanserne findes en udtalt respekt for den personlige ejendomsret, og det er altså noget ganske andet end den alles kamp mod alle, som regnelærer Madsen forestillede sig.

Skrevet af Henrik Høgh-Olesen