EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Sydamerika

Den brasilianske regnskov var overvældende for Darwin

Mødet med naturen i Sydamerika var overvældende for den unge naturhistoriker. Darwins notater giver et levende billede af hans fortsatte og utilslørede begejstring over alt, hvad han oplevede. ”Fryd er et fattigt ord til at beskrive de følelser, der går igennem naturhistorikeren, når han første gang går alene i en brasiliansk regnskov”, skrev han senere i sine rejseberetninger. Men det var kun begyndelsen.

En af HMS Beagles vigtigste opgaver var at lave præcise opmålinger for at gøre søkort så nøjagtige som muligt. Det betød, at de samme strækninger blev sejlet op til flere gange. Der var ingen grund til, at Darwin var med om bord hele tiden. Han fik derfor lov til at rejse en del ind i landet. Det gav ham både mange vigtige oplevelser og opdagelser i Sydamerika. I Argentina ved Punta Alta gjorde han et fantastisk fossilfund, der viste klare lighedstræk med nulevende arter. Han sammenlignede dyr på tværs af kontinentet og opdagede her, at samme arter var forskellige fra område til område og at det ikke nødvendigvis var de samme dyr, der optog steder med ens livsbetingelser. I Chile oplevede han et jordskælv og de katastrofale følger, det kunne have. Han blev mere og mere overbevist om naturens utrolige kræfter og rigtigheden af Lyells betragtninger, at alle de ting han så i naturen, inklusive bjerge og have, var resultatet af naturlige processer over meget lang tid.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard

[forrigenæste]