EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Darwins ære i behold

Charles Darwin

Siden Darwin i 1842 havde nedskrevet grundtrækkene i sin teori om arternes udvikling gennem naturlig selektion, havde han holdt kortene tæt ind til kroppen. Han havde jævnligt drøftet det med gode venner, men ønskede ikke at offentliggøre teorien, før han fik tid til at færdiggøre sit flerbindsværk om evolution.

Med brevet fra Wallaces var problemet for Darwin nu at finde ud af, hvordan han kunne redde sin ære og samtidig sikre, at Wallace blev ordentlig behandlet. En plan blev lagt sammen med Charles Lyell og botanikeren Joseph Dalton Hooker. Til et møde i Linnean Society i London 1. juli blev Darwins oprindelige, men ikke-offentliggjorte manuskript læst op sammen med Wallaces manuskript. Hverken Darwin eller Wallace var til stede. Wallace var oven i købet ikke engang klar over at det foregik. Begge fik æren for opdagelsen—men alle kunne se, at Darwin havde fået ideen først. Darwin og Wallace forblev venner.

Efter offentliggørelsen fik Darwin travlt med at skrive ”en kort sammenfatning”. Det blev til den bog vi i dag kender som Om arternes oprindelse, der udkom d. 24. november 1859. Darwin sørgede selv for, at Wallace fik et eksemplar.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard

[forrigenæste]