EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

De offentliggjorte evolutionsmanuskripter

Darwins og Wallaces evolutionsmanuskripter fra 1858

Charles Darwins og Alfred Russel Wallaces fælles offentliggørelse af evolutionsteorien d. 1. juli 1858 skabte ikke meget opmærksomhed, da de blev læst op i Linnean Society i London. Senere på året blev de udgivet samlet, men heller ikke her vakte de synderlig opmærksomhed. Det var først, da Darwin udgav Om arternes oprindelse, at evolutionsteorien med naturlig selektion for alvor fik sit videnskabelige og offentlige gennembrud.

Darwins og Wallaces originale udgivelser fra 1858 kan læses her.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard 

[forrigenæste