EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Studieår i Cambridge

Christ's College i Cambridge, hvor Darwin boede

Darwins far accepterede, at sønnen ikke kunne blive læge. Efter et samråd blev det derfor besluttet, at Charles skulle søge et andet respektabelt erhverv for sønner af det højere borgerskab i første halvdel af 1800-tallet: præst på landet. Den bedste uddannelse fik man i enten Oxford eller Cambridge. Darwinfamilien havde gode forbindelser i Cambridge, der blev det naturlige valg. Den nu 18-årige Darwin ankom til Cambridge i slutningen af 1827 efter at have fået opfrisket al den latin og det oldgræske, han lykkeligt havde glemt i Edinburgh.

Darwin deltog i alt hvad der hørte det glade studenterliv til med fester, jagt og—indsamling af biller. Den naturhistoriske interesse blev til lidenskab under botanikeren John Stevens Henslow og geologen Adam Sedgwicks kyndige vejledning. Særligt Henslow fik en stor betydning for Darwin, der snart blev kendt som ”ham der går med Henslow”.

Darwin blev mere og mere glad for tanken om sit kommende præsteembede. Ikke fordi han var specielt religiøs, men fordi det ville give ham masser af tid til at dyrke sin voksende naturhistoriske interesse. Han fulgte de kurser, der var krævet af ham og tog de eksaminer, han skulle. Men der var ingen tvivl om, at hjertet bankede for at studere og forstå naturen.

Darwin afsluttede sine studier i 1831. Han udtalte senere, at ”de tre år jeg tilbragte i Cambridge var de mest muntre i mit lykkelige liv”. I sommerferien tog han på en geologisk tur til Wales med Sedgwick, der lærte ham at identificere klipper og bestemme deres alder. Da Darwin kom tilbage til Shrewsbury ventede der et brev fra Henslow, der kom til at ændre hans liv for altid.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard

[forrigenæste]