EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Religion som biologisk niche

Biologer har påvist, at generne ikke er den eneste faktor, der spiller ind i arternes udvikling. Genernes udvikling påvirkes af miljømæssige faktorer i artens omgivelser, de såkaldte 'epigenetiske faktorer'. De fleste dyrearter skaber deres egen niche i miljøet, og det har betydning for den måde, arten udvikler sig på. Det er for eksempel giraffens niche at overleve på den dyrerige savanna ved at spise de øverste blade på træet, og til det formål har den udviklet sin lange hals. På den måde slipper den for konkurrence fra andre arter og sikrer dermed sin overlevelse. Menneskets biologiske evolution blev tilsvarende forandret af kultur, som er menneskets niche. Mennesket lever i store samfund, og til det formål har det udviklet sin store hjerne, som blandt andet giver det evnen til at bruge redskaber og evnen til at kommunikere ved hjælp af symboler.

Menneskebarnet fødes imidlertid ikke ind i kulturen som færdigudviklet og overlevelsesdygtigt. Omfattende oplæring gennem massiv kulturel påvirkning frem til ca. 20-års alderen er nødvendig, for at det voksne individ overhovedet kan bruge sin store hjerne. Det overlevelsesdygtige individ er afhængig af kollektive videns-, følelses- og hukommelsesnetværk, fx sociale magtstrukturer og jagtstrategier, som udgør kulturens kerne. Menneskets store, 'kulturelle' hjerne må derfor formodes at være udviklet i et gradvist mere socialt komplekst miljø, inden homo sapiens overhovedet dukkede op i artens udviklingshistorie. Mennesket har med andre ord aldrig været uden kultur, og det kan ikke bruge sin store hjerne uden. Kulturen er menneskets niche, og forskellige religioners systematisering af sociale konventioner og eksistentielle forklaringer er et grundelement i alle kendte kulturer. Religion kan derfor tænkes at have været en medvirkende faktor i hjernens udvikling allerede meget tidligt i menneskeartens udviklingshistorie.

Skrevet  af Ella Paldam, Uffe Schjødt og Armin Geertz