EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Religion som epidemi

Begrebet 'epidemi' er blevet brugt som billede på, hvordan religion og kultur transmitteres i et samfund. De religiøse ideer spredes ligesom et virus fra menneske til menneske, fordi de er særdeles overlevelsesdygtige. Forestillinger, som kombinerer noget velkendt med noget ukendt, pirrer vores opmærksomhed og er derfor lettere at huske (se Memer). Religiøse ideer (fx forestillingen om ånder) blander netop det, individet kender intuitivt (fx en person), og det, som virker overnaturligt og modintuitivt (fx evnen til at svæve). De religiøse ideer, som opnår en optimal kombination af det velkendte og det ukendte spredes mest effektivt, akkurat som særligt stærke vira bliver til epidemier.

Skrevet  af Ella Paldam, Uffe Schjødt og Armin Geertz