EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Religion som socialt signal

I det menneskelige samfund er det nødvendigt, at alle individer samarbejder. Det er derfor afgørende, at samfundet er i stand til at identificere eventuelle samarbejdspartnere og afsløre eventuelle bedragere. I et system, der er afhængigt af gensidig velvillighed, er der altid risiko for, at nogle individer vil leve fedt på de andres anstrengelser uden at give tilbage. En måde at undgå snyltere på, er at udvikle institutioner, som bruger signaler, der er svære eller direkte umulige at simulere eller forfalske. Religion kan netop fungere som sådanne sociale kontrolinstitutioner.

Religion koster både penge, tid, uigenkaldelige handlinger og engagement. For eksempel er smertefulde eller skamferende indvielsesritualer et udbredt fænomen i verdens religioner. I nogle tilfælde deformeres kroppen på en måde, som ved at forringe individets chancer uden for gruppen, samtidigt styrker individets position inden for gruppen, fordi deformationen fungerer som et kraftigt loyalitetssignal. Religiøse handlinger kan med andre ord forstås som omkostningsfulde signaler ('costly signals') til omgivelserne, som understreger, at individet frivilligt underkaster sig samfundets regler.

Skrevet  af Ella Paldam, Uffe Schjødt og Armin Geertz