EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Videnskab og religion

For de fleste mennesker er debatten om forholdet mellem videnskab og religion den vigtigste, når vi taler om evolution. Den har i dag ingen betydning for videnskabelige forskningsresultater. Men samfundsmæssigt og kulturelt spiller diskussionen om skabelse og evolution, mellem tro og viden, stadig en meget vigtig rolle, ikke mindst fordi den, måske mere end noget, andet præger den offentlige forståelse af evolution.

Vi er derfor nødt til at forstå hvilke mekanismer, interesse og historie, der ligger til grund for den vedvarende diskussion af forholdet mellem videnskab og religion i forbindelse med evolutionsteorien.

En af de helt store myter er at der findes et nødvendigt modsætningsforhold mellem videnskab og relgion. Både historisk set og når vi ser på situationen idag, er der så mange eksempler på hvordan folk har brugt, indarbejdet, overtaget, viderebygget og omdefineret både skabelse og evolution, at vi ikke kan og ikke må tale om et simpelt modsætningsforhold mellem videnskab og religion. Der tegner sig et utrolig rigt og komplekst billede af dette forhold med mange forskellige måder at håndtere det på.

På den anden side har der de sidste 150 år været meget stærke interesser i at skabe et modsætningsfyldt forhold mellem videnskab og religion. På den ene side har det været båret af mange forskellige fraktioner af religiøse fundamentalister og på den anden side af kompromisløse fortalere for en ren videnskabelig verdensopfattelse. Her kan du læse mere om baggrunden for denne debat, både hvordan den har udviklet sig historisk og hvor den står idag.

Skrevet af Casper Andersen, Hans Henrik Hjermitslev og Peter C. Kjærgaard