EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Kreationisme

I 1925 fik retssagen i Dayton, Tennessee, USA mod John Scopes, der ulovligt havde undervist i evolution, Darwins navn på manges læber. Tilhængere af kreationisme så Darwin som roden til onder som krig, materialisme og ateisme.

I 1920’erne opstod en kristen fundamentalistisk bevægelse i USA. Den ønskede at bekæmpe det, der blev opfattet som den moderne verdens ugudelighed. Blandt målene var den moderne naturvidenskab, særligt Charles Darwin og udviklingslæren, der blev set som en modsætning til kristendommen. Fundamentalisterne, der også kaldte sig kreationister, forstod skabelsesberetningen i Biblen bogstaveligt (jorden, mennesket, dyr og planter blev skabt på seks dage) og det måtte videnskaben bøje sig for, mente de. Derfor kunne de ikke acceptere evolutionsteorien. Kampen mod evolutionsteorien fandt i sted i skolerne, hvor forældre modsatte sig undervisning i evolution, fordi de mente, at den kunne gøre deres børn til ateister.

I mange stater i USA blev det forbudt at undervise i evolution. Dette forbud blev dog kendt ulovligt af Højesteretten i 1968. I stedet forsøgte kreationisterne nu at komme med et videnskabeligt alternativ til evolutionsteorien ved at kræve undervisning i ’videnskabelig kreationisme’ side om side med evolution. Videnskabelig kreationisme tog udgangspunkt i Biblens fortællinger. For eksempel mente mange kreationister, at verden kun var 6.000 år gammel, og at alle jordlag var blevet skabt af Syndfloden. Højesteret forbød undervisning i kreationisme i 1987, fordi det blev skønnet, at de antidarwinistiske teorier var religiøst baserede og dermed ikke lovlige at bruge i den offentlige skole. Ingen førende biologer tilsluttede sig kreationismen.

Dette har dog ikke forhindret kreationismen i at blomstre. Siden 1980’erne har kreationismen bredt sig fra USA til Europa og den muslimske verden, hvor meget få mennesker accepterer evolutionsteorien. Kreationismens succes har været så stor, at de fleste mennesker på jorden nu afviser evolutionsteorien og mener, at mennesket, dyrene og planterne ikke har forandret sig siden skabelsens morgen.

Skrevet af Hans Henrik Hjermitslev

Dyb viden

"Western front" fra New Humanist (2008, vol. 123): Om kreationismen aktuelle spredning i Europa [på engelsk]

"Dyb viden" er til dig, der bare vil have flere detaljer