EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Intelligent design

Kritikere af kreationisme og intelligent design hævder, at disse teorier intet har med moderne naturvidenskab at gøre, men er religiøst baserede ideer, der ikke bør blandes ind i videnskaben.

Efter en retssag i USA i 1987, hvor det blev slået fast, at det er ulovligt at undervise i kreationisme i offentlige skoler, kom modstandere af darwinismen op med en ny teori, som de forsøgte at få ind i biologitimerne. Denne teori kaldes intelligent design. Den adskiller sig fra den traditionelle kreationisme ved ikke at tage udgangspunkt i Biblens skabelsesberetning. Intelligent design-tilhængere accepterer således evolutionsteorien, men afviser Charles Darwins og den moderne biologis forklaring på udviklingen, naturlig selektion. Det hævdes i intelligent design-teorien, at evolutionen kun kan være foregået ved, at en designer har styret udviklingen helt ned på celleniveau. Denne designer forstås oftest som den kristne Gud.

Selv om intelligent design-teorien har fået en del opmærksomhed, så tilslutter meget få etablerede biologer sig ideen. Også blandt kreationister er teorien upopulær. Både kristne og muslimske kreationister mener, at intelligent design-fortalerne er gået alt for langt i deres tilslutning til evolutionsteorien, og teorien fordømmes oftest som ugudelig i kreationistiske kredse.

I 2005 blev intelligent design, ligesom videnskabelig kreationisme i 1987, defineret som en religiøs teori ved en retssag i USA og derved erklæret ulovlig i offentlige skoler. Antievolutionisternes kamp mod darwinismen fortsætter dog med uformindsket styrke. Det seneste tiltag for at få eleverne undervist i alternativer til den moderne evolutionsteori er en idé om, at man i biologitimerne bør undervise i ’både darwinismens styrker og svagheder’. Dette klinger hult hos de fleste biologer, der ikke kan finde særlige videnskabelige svagheder ved den moderne evolutionsbiologi.      

Skrevet af Hans Henrik Hjermitslev     

Dyb viden

"Intelligent design-en teori med godt og dårligt" fra Aktuel Naturvidenskab (2005, nr. 5): Forestillinger om, at naturen er designet af en guddommelig “intelligens” er et smukt filosofisk princip. Teorier om Intelligent Design i naturvidenskabelig indpakning er derimod helt forfærdelig.

"Dyb viden" er til dig, der bare ikke kan få nok.