EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Tro og viden

I USA foregår der en voldsom kulturkamp om evolutionslæren mellem kristne kreationister på den ene side og ateister på den anden. Begge parter opfatter Darwins teori som uforenelig med kristendommen og mener således, at der er en nødvendig konflikt mellem moderne naturvidenskab og religion.

I det protestantiske Nordeuropa, og særligt i Danmark, er situationen anderledes. Her er der relativt få fundamentalistiske eller bibeltro kristne og ikke nogen stor kreationistisk bevægelse. Siden 1800-tallet har det været populært at skelne mellem tro og viden, som to forskellige aspekter af tilværelsen, der ikke skal blandes sammen. Forholdet er således et uafhængighedsforhold, hvor naturvidenskabsfolk udtaler sig som eksperter på naturen, mens teologer og præster behandler emner som menneskets eksistens, etik og tro. Spørgsmål som naturvidenskaben ikke har alle svarene på. Dette er for eksempel spørgsmål som, hvad er det gode liv, hvad er meningen med livet, og hvordan skal vi opføre os over for andre mennesker.

Skrevet af Hans Henrik Hjermitslev