EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Vand - livets opløsningsmiddel

Foto Thomas Damm Als

Alt det liv vi kender har brug for vand som opløsningsmiddel, og det er et åbent spørgsmål indenfor videnskabelige kredse, om andre opløsningsmidler kan buges i stedet for vand. I forbindelse med søgen efter liv andre steder i universet spiller vand også en central rolle. For eksempel står det amerikanske rumagenturs (NASA) søgen efter liv på Mars under mottoet: ”Follow the water” (følg vandet).

Vandet har følgende egenskaber, som spiller en vigtig rolle i forbindelse med livets opståen:

1) Vand er flydende i et temperaturområde, hvor organiske molekyler er stabile.

2) Vandets polære egenskaber gør det til et opløsningsmiddel, som muliggør en homogen opblanding af deltagerne i en kemisk reaktion.

3) Protoner i vandet har vigtige katalytiske egenskaber.

4) Vand har en høj varmekapacitet og kan derfor nemt optage overskydende varme fra kemiske reaktioner.

5) Vand absorberer UV stråling og beskytter dermed komplekse organiske molekyler som DNA eller proteiner.

6) Under frysning dannes områder med varierende stofkoncentrationer, som er omgivet af ismembraner. Disse kunne have spillet en rolle ved livets opståen.

7) Vandets anomali (dvs. at is har en mindre tæthed end flydende vand), sørger for, at søer eller oceaner ikke fryser fra bunden af. Dette har bl. a. stor betydning for vandcirkulationen i oceanerne.

Skrevet af Kai Finster