EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Kreationistiske teorier

Selv om de fleste kreationister – både kristne og muslimske – mener, at Charles Darwin er den store skurk og er medskyldig i bl.a. nazisme og terrorisme, så er der stor uenighed mellem de forskellige grupper af kreationister om, hvordan livet på jorden er blevet skabt af Gud.

De mest ekstreme kreationister er fladjordstilhængerne, der finder bevis i Biblen for, at jorden er flad. Dernæst kommer geocentrikerne, der afviser det moderne verdensbillede og hævder, at jorden er i centrum af solsystemet og universet. Den største og mest magtfulde gruppe i dag er ungjordskreationisterne. De mener, at jorden er 6.000-10.000 år gammel. Lidt mere positive over for den etablerede naturvidenskab er gammeljordskreationisterne. De mener enten, at der er et stort tidsrum mellem Guds oprindelige skabelse af jorden og skabelsen af livet, eller at hver af Det Gamle Testamentes skabelsesdage skal forstås som lange tidsperioder. Dette giver mere plads til den langsomme udvikling af jorden, som geologien har bevidnet. 

De mest liberale antidarwinister er de progressive kreationister og intelligent design-tilhængere. De progressive kreationister mener, at arterne ikke er blevet skabt én gang for alle, men løbende er sat på jorden af Gud. Denne teori var populær blandt videnskabsfolk i tiden før Charles Darwins udviklingslære brød frem i 1859. Nogle progressive kreationister accepterer også en vis grad af evolution. De mener, at der oprindeligt blev skabt et par hundrede grundtyper af dyr og planter, der så har udviklet sig gradvist til det, vi ser i naturen i dag. Ingen kreationister accepterer dog videnskabens teori om menneskets afstamning fra dyrene.

Den nyeste gruppe inden for antidarwinismen er intelligent design-tilhængere. Dem kan du læse om nedenfor.

Skrevet af Hans Henrik Hjermislev