EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Fremtidig evolution - Tab af genetisk variation

Ud over indavl kan en lille bestandssstørrelse også være en trussel mod den mere langsigtede eksistens af en art. På grund af de samlede påvirkninger fra indavl og genetisk drift kan der ske et stort tab af genetisk variation i en lille bestand. En bestand, som har mindre mængde af genetisk variation, vil dårligere være i stand til at tilpasse sig omgivelserne evolutionært, hvis de ændrer sig. De har det man kalder mindre evolutionært potentiale.

Den lille bestand er altså mere sårbar og hvis temperaturen pludselig stiger, eller der bryder en sygdom ud blandt de få individer, der er tilbage, vil der ikke være nogen genetisk variation, som selektionen kan virke på. Derfor er det ikke muligt for selektionen at favorisere de individer, der kan leve under de nye miljøforhold eller er resistente overfor sygdommen, fordi alle individer er næsten genetisk ens. Bestanden kan derfor ikke udvikle sig evolutionært, og den risikerer i stedet for at uddø. 

Der findes flere eksempler på at truede dyrearter er blevet beskyttet ved lovgivning og efterfølgende har formået at stige i antal. Det betyder dog ikke, at arten er sikret overlevelse, da det tager mange tusind år før den genetiske variation er blevet genetableret. I mellemtiden kan det miljø, der omgiver arten have ændret sig så meget, at den når at uddø på grund af manglende genetisk variation.

Skrevet af Ditte Demontis

© Foto: www.FreeNaturePictures.com

I starten af 1920´erne blev den sidste vildlevende europæiske bison skudt. I 1929 blev 12 individer fra zoologiske haver udsat i et reservat i Bialowieza skoven i Polen. Undersøgelser har efterfølgende vist, at alle nulevende europæiske bisoner nedstammer fra kun fem individer, og derfor har den europæiske bison en meget lav genetisk variation. Der findes i dag omkring 1800 frit levende europæiske bisoner.