EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Konflikt

Omkring år 1600 afløste det moderne verdenbillede med solen i centrum det gamle verdensbillede med jorden i centrum, der var den katolske kirkes dogme og havde været rådende siden Antikken

Mange mennesker er overbeviste om, at der nødvendigvis må eksistere et modsætningsforhold mellem naturvidenskab og religion. Man kalder denne opfattelse konflikttesen.

På den ene side argumenterer nogle ateister for, at den fremstormende naturvidenskab siden den videnskabelige revolution i Europa i 1600-tallet har vundet det ene slag efter det andet over den bagstræberiske kristendom. I kongerækken af videnskabsfolk, der kæmpede tappert imod den konservative kirke, nævnes typisk Galileo Galilei, der modsat de katolske dogmer hævdede, at jorden drejede om solen og ikke omvendt, og Charles Darwin, der af mange ateister opfattes som kristendommens vigtigste modstander. Her ses Darwins lære som uforenelig med troen på Gud.

På den anden side hævder bl.a. en række fundamentalistiske kristne og muslimer, at moderne naturvidenskab er uforenelig med deres tro. De læser det Gamle Testamente bogstaveligt og mener, at det hellige skrift skal være autoriteten på alle områder, også naturvidenskabens. Det mest kendte eksempel på dette er kreationister, der afviser moderne geologi og biologi, fordi de mener det strider mod skabelsesberetningen.

Ikke alle er enige i, at naturvidenskab og religion er i konflikt. Faktisk er ideen om et konfliktforhold ret ny. Den dukkede først op i 1800-tallet, mens tidligere tiders videnskabsfolk, som f.eks. Galilei, stort set alle var kristne. De mente, at deres videnskab snarere bekræftede end afkræftede Guds eksistens. Der var således dialog mellem naturvidenskab og religion.

Skrevet af Hans Henrik Hjermitslev