EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Uafhængighed

Den danske filosof Rasmus Nielsen skrev i 1873 en vigtig artikel, hvori han hævdede, at der var en fundamental forskel på tro og viden, og at darwinisme og kristendom derfor kunne leve fredeligt side og side.

Ideen om, at man skal holde naturvidenskab og religion adskilt, og at det ene ikke udelukker det andet kaldes uafhængighedstesen. Mens dialogtesen havde sin storhedstid før 1850, og konflikttesen mest af alt dominerer i kulturkampe mellem stridslystne kreationister og ateister, så er uafhængighedstesen populær blandt mange videnskabsfolk, agnostikere og moderate religiøse grupper. Her er den gennemgående opfattelse, at både religion og videnskab har sine grænser: Viden handler om ét aspekt af tilværelsen og tro om et andet.

Tilhængere af uafhængighedstesen mener, at naturvidenskab og religion er to forskellige sprogspil eller principper, der kan leve side om side i det enkelte menneske og i samfundet generelt. Problemerne opstår ifølge dem, når f.eks. kreationister blander Biblen ind i naturvidenskaben eller når ateister bruger naturvidenskabelige ideer som argumenter mod Guds eksistens og religionens mulighed.

Skrevet af Hans Henrik Hjermitslev